Скраћење на линијима 11.01.2019. од 12:00 до 14:00 часова

Datum 11.1.2019  od 12:00 do 14:00 h
broj Linija Skraćenje
3 NR Jović Suvi do skraceno do Brzog Broda
7 Kalač Brdo Sarajevska skraceno do predzadnje stanice
12 Njegoševa Donji Komren od 08:30h izlazi
14 Niš – Brenica 11:40h do Kamenice
14A Niš – Cerje 12:40h od Kamenice
17 Niš – Oreovac 12:50h do skretanja sa magistralnog puta
17L Niš – Gornja Vrežina 13:40 do Huma
28 Niš – Vrtište 12:10h do Paligraca bez Miljkovca
28B Niš – Čamurlija – Mezgraja 13:25h bez Miljkovca do Paligrca
29 Niš – Top – Mez – G.Trn 12:35h do raskrsnice za Secanicu
29A Niš – Vrtište – G.Trnava 13:20h ( ne saobraca u Supovac )do Secanice
30 Niš – Leskovik 13:30h do Brane
31 Niš – Hum 4:45h do Jelasnice
32 Niš – Kravlje 11:05h do skretanja sa magistralnog puta
32L Niš – Paligrace 12:30h do skretanja sa magistralnog puta
33 Niš – Sečanica 13:00h do Crkve u G.Studeni
21 Niš – Gornja Studena 12:55h do Gabrovca Manastir
21L Niš – Jelašnica 06:30h do raskrsnice sa Kovanluckom ulicom
24 Niš – Donje Vlase Napomena : Autobusi na liniji br.6 su izlazili  naizmenicno do Skopske , k 401 izlazio, k 407 nije izlazio.