Скраћење на линијима 11.01.2019. од 12:00 до 14:00 часова

Datum 11.1.2019  od 12:00 do 14:00 h
broj Linija Skraćenje
3 NR Jović Suvi do skraceno do Brzog Broda
7 Kalač Brdo Sarajevska skraceno do predzadnje stanice
12 Njegoševa Donji Komren od 08:30h izlazi
14 Niš – Brenica 11:40h do Kamenice
14A Niš – Cerje 12:40h od Kamenice
17 Niš – Oreovac 12:50h do skretanja sa magistralnog puta
30 Niš – Leskovik 13:40 do Huma
32 Niš – Kravlje 12:10h do Paligraca bez Miljkovca
32L Niš – Paligrace 13:25h bez Miljkovca do Paligrca
33 Niš – Sečanica 12:35h do raskrsnice za Secanicu
39 Niš – Supovac – Sečanica 13:20h ( ne saobraca u Supovac )do Secanice
18 Niš – Sićevo 13:30h do Brane
19 Niš – Kun. – Bancarevo 4:45h do Jelasnice
20 Niš – Ravni Do 11:05h do skretanja sa magistralnog puta
20L Niš – Ostrovica 12:30h do skretanja sa magistralnog puta
21 Niš – Gornja Studena 13:00h do Crkve u G.Studeni
23K Niš – Vukm – Berbatovo 12:55h do Gabrovca Manastir
24 Niš – Donje Vlase 06:30h do raskrsnice sa Kovanluckom ulicom