Скраћење на линијима 11.01.2019. од 08:00 до 10:00 часова

Datum 11.1.2019  od 8:00 do 10:00 h
broj Linija Skraćenje
3 NR Jović Suvi do od 09:00h izlazi
7 Kalač Brdo Sarajevska od 08:30h izlazi
12 Njegoševa Donji Komren od 08:30h izlazi
14 Niš – Brenica 09:00h do Kamenice
14A Niš – Cerje 5:20h od Kamenice
17 Niš – Oreovac 07:30h do skretanja sa magistralnog puta
30 Niš – Leskovik 09:50 od Huma
32 Niš – Kravlje 07:30h do Paligraca bez Miljkovca
32L Niš – Paligrace 5:25h bez Miljkovca do Paligrca
33 Niš – Sečanica 09:50h do raskrsnice za Secanicu
39 Niš – Supovac – Sečanica 06:25h do Mezgraje
18 Niš – Sićevo 6:30h do Brane
19 Niš – Kun. – Bancarevo 4:45h do Jelasnice
20 Niš – Ravni Do 7:00h do skretanja sa magistralnog puta
20L Niš – Ostrovica 08:35h do skretanja sa magistralnog puta
21 Niš – Gornja Studena 09:00h do Crkve u G.Studeni
23K Niš – Vukm – Berbatovo 09:30h do Gabrovca
24 Niš – Donje Vlase 06:30h do rskrsnice sa Kovanluckom ulicom
25 Niš – Me – Čo – Nas 9.maj izmenjenom trasom ulicom Perta Arandjelovica
35 Niš – Bubanj selo BUBANJ izmenjenom trasom ulicom Perta Arandjelovica
35 Niš – Bubanj selo L.STE. izmenjenom trasom ulicom Perta Arandjelovica