ИЗМЕНА ТРАСЕ ЛИНИЈЕ 2 БУБАЊ-ДОЊА ВРЕЖИНА 1 И 4 БУБАЊ-ЧАЛИЈЕ

Због завршетка радова на изградњи водоводне мреже у улици Змаја од Ноћаја, у периоду од 20.02.2019. године до 24.02.2019. године врши се привремена измена трасе градских линија 2 Бубањ-Доња Врежина 1 и 4 Бубањ-Чалије.

У наведеном периоду линије  2 и 4 се из улице Војводе Путника преусмеравају улицама Кајмакчаланска – Димитрија Туцовића – Војводе Путника и на даље редовном трасом.

На линијама 2 и 4 привремено се укидају стајалишта “Бубањ (окретница)“ у улици Змаја од Ноћаја у оба смера и стајалиште “Змаја од Ноћаја“ у улици Војводе Путника. Привремено се успоставља стајалиште “ Кајмакчаланска“ у истоименој улици.