Измиривање дуга на име плаћања доплатне карте можете извршити на:

  • Продајном месту месечних и полумесечних карата у ТПЦ „Амбасадир“, локал бр. 27
  • Шалтеру Приградске аутобуске станице ул. Булевар 12. фебруар бб
  • Благајни ЈКП Дирекције за јавни превоз Града Ниша, ул. Генерала Милојка Лешјанина бр. 8, II спрат
  • На свим поштанским шалтерима и шалтерима банака на жиро рачун бр. 170-30013186000-16, или 200-3074130101002-43, са позивом на број – број опомене за доплатну карту