logoi-JKP-DIREKCIJA-1024x270

Пословно име: Јавно комунално предузеће  Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш
Седиште: Улица Генерала Милојка Лешјанина бр. 8, Ниш
Делатност: 52.21 – Услужне делатности у копненом саобраћају-претежна делатност
49.31 – Градски и приградски превоз путника
Матични број: 20736674
ПИБ: 107073107
Мејл: info@jgpnis.rs
Телефон: 018/505-655
Факс: 018/520-041
Текући рачу
н:
200-3074130101002-43