Привремена измена трасе линије број 9

Због извођења радова на рехабилитацији дела улице Мокрањчева на деоници од улице Станоја Бунушевца до улице Трг Николе Дражића, у периоду од 02.09. до 02.10.2019. године доћи ће до потпуне обустава саобраћаја.

Због наведене обуставе саобраћаја линија јавног градског превоза путника број 9 Мокрањчева – Прибојска, која саобраћа  предметном деоницом, биће привремено измењена на следећи начин:

Уместо улицом Мокрањчевом, саобраћа улицама Душана Поповића – Зетска до раскрснице са Мокрањчевом (постојећи почетно/завршни терминус), у повратку улицом Зетском, Душана Поповића до раскрснице са Мокрањчевом и на даље редовном трасом односно привремено измењеном трасом до завршетка радова у Станоја Бунушевца.

На измењеној траси користиће се постојећа стајалишта на захтев путника.