Привремена измена трасe линијe број 9 Mокрањчева – Бранко Бјеговић

У складу са захтевом ЈКП Градска Топлана врши се привремена измена режима саобраћаја у улици Његошевој у зони раскрснице са улицом Станоја Бунушевца у периоду од 27.5. до 29.5.2019. године, због извођења радова на коловозу.

 

У складу са наведеним, трасa линије јавног градског превоза путника број 9 Мокрањчева – Бранко Бјеговић, у периоду од 27.5. до 29.5.2019. године, привремено се мења на следећи начин:

У смеру ка Мокрањчевој, редовном трасом до раскрснице улица Његошева – Војводе Гојка, надаље улицама Војводе Гојка и Епсикопском до раскрснице са улицом Станоја Бунушевца и даље редовном трасом.

У смеру ка Прибојској, улицама Мокрањчева, Епископска, Трг 14. октобар и надаље редовном трасом.