Привремена измена траса линија јавног превоза

Због извођења радова на реконструкцији путног прелаза у улици Јована Ристића, у периоду од 08.12.2017. године до 10.12.2017. годинe врши измена режима саобраћаја у улицама Шумадијској, Јована Ристића и Димитрија Туцовића. Линије број 1, 5, 6, 10, 34, 25, 26, 33, 35, 36 и 36А, које пролазе улицом Димитрија Туцовића, у неведеном периоду биће преусмерене на следећи начин:

 

У смеру ка Железничкој станици:

Редовном трасом до раскрснице улица Јована Ристића – Вардарска затим улицама Вардарска – Обилићев венац – Војводе Путника – Кајмакчаланска – Димитрија Туцовића и надаље редовном трасом. (сем линије 34).

Линија 34 ће након ул. Обилићев венац ићи улицама Војводе Путника – Димитрија Туцовића и надаље редовном трасом.

 

У смеру ка центру града:

Редовном трасом до раскрснице улица Димитрија Туцовића – Војводе Путника (Трг Мије Станимировића) надаље улицама: Војводе Путника – поред Апелационог суда – Јована Ристића и надаље редовном трасом.