Привремена измена траса линија 8 и 34

Због организовања манифестације „Палилулско вече 2019“ врши се измена режима саобраћаја у улицама Војводе Гојка, Божидарчева, Курсулина и Епископска.

У складу са наведеним, трасе линија јавног градског превоза број 8 и 34 привремено се мењају на следећи начин:

Линија 8 Ново Гробље – Габровачка Река

  • у смеру (А) ка Габровачкој Реци, од 5:00 дана 03.06.2019. године до 09:00 дана 04.06.2019. године, од раскрснице улица Његошева – Војводе Гојка трасом: Његошева – Станоја Бунушевца – Душана Поповића и надаље редовном трасом.
  • у смеру (Б) ка Новом гробљу, од 14:00 дана 03.06.2019. године до 02:00 дана 04.06.2019. године, од раскрснице улица Душана Поповића – Епископска трасом: Станоја Бунушевца – Његошева до раскрснице са ул. Војводе Гојка и надаље редовном трасом.

Линија 34 (кружна)

У периоду од 5:00 дана 03.06.2019. године до 09:00 дана 04.06.2019. године:

  • у смеру (А) ка Градској болници, након улице Бранка Радичевића улицама Његошева – Станоја Бунушевца – Душана Поповића и надаље редовном трасом;
  • у смеру (Б) ка Железничкој станици, из улице Душана Поповића улицама Станоја Бунушевца – Његошева – Бранка Радичевића и надаље редовном трасом.

На привременој траси користити постојећа стајалишта.