Од 12.03.2020. год у примени је нови Тарифни систем

У новом Тарифном систему стајалишта „Јелашнички пут“ и „Кожара“  на линијама:

19  ПАС-Куновица-Банцарево,

21 ПАС-Горња Студена и

21Л ПАС-Јелашница

припадају II зони.

 

Такође и стајалиште „Коњички Клуб“ на линијама:

18 ПАС-Сићево,

20 ПАС-Равни До и

20Л ПАС-Островица

припада II зони.