Нови тарифни систем од 01. фебруара 2020. године

Од 01.фебруара 2020. нови тарифни систем по новим тарифним зонама.

Границе зона дефинисане су следећим стајалиштима на градским и приградским линијама:

На приградским линијама унутар једног насеља важи неутрална зона што подразумева да се граница зоне одређује према последњем стајалишту у насељеном месту.

Графички приказ тарифних зона Интегрисаног тарифног система: