Измена трасе на Линији 9 Мокрањчева – Бранко Бјеговић од 06.08. до 06.09.2019. године

Због извођења радова на рехабилитацији коловоза и тротоара у улици Станоја Бунушевца на деоници од Мокрањчеве до Божидарчеве, у периоду од 06.08. до 06.09.2019. године доћи ће до потпуне обустава саобраћаја.

Због наведене обуставе саобраћаја линија јавног градског превоза путника број 9 Мокрањчева – Бранко Бјеговић, која саобраћа  предметном деоницом, биће привремено измењена на следећи начин:

У смеру ка Мокрањчевој, редовном трасом до раскрснице улица Његошева-Војводе Гојка, надаље улицама Војводе Гојка и Епископском до раскрснице са улицом Станоја Бунушевца и даље редовном трасом.

У смеру ка Прибојској, улицама Мокрањчева, Епископска, Трг 14. Октобар и даље редовном трасом.

На измењеној траси користиће се постојећа стајалишта.