Измена трасе Генерала Милојка Лешјанина и Вардарске улице

Због извођења радова на замени хабајућег слоја у улицама Генерала Милојка Лешјанина и Вардарској, на делу од раскрснице „Уред“ до раскрснице „Кичево“, у периоду до 28.06.2019. године. доћи ће до потпуне обустава саобраћаја.

Због наведене обуставе саобраћаја линије јавног градског превоза број 1, 5, 6 и 10 као и приградског превоза број 25, 26, 27А, 27Б, 33, 35, 36 и 36А, које саобраћају предметном деоницом, биће преусмерене на алтернативну трасу преко Трга Краља Александра и улице Јована Ристића.

На измењеној траси користиће се постојећа стајалишта.