Измена режима вожње у улици Епископска од 12.04.2018.

Због изградње „Јужног“ колектора врши се измена режима саобраћаја на раскрсници улица Војводе Гојка, Божидарчева, и Епископска у периоду од 12.04. до 20.05.2018. године.

Трасе линија јавног градског превоза број 8 и 34 биће привремено измењене на следећи начин:

Линија 8 Ново Гробље – Габровачка Река

  • у смеру (А) ка Габровачкој Реци од раскрснице улица Његошева – Војводе Гојка улицама: Његошева – Станоја Бунушевца – Душана Поповића и надаље редовном трасом;
  • у смеру (Б) ка Новом гробљу, од раскрснице улица Душана Поповића – Епископска улицама: Станоја Бунушевца – Његошева до раскрснице са ул. Војводе Гојка и надаље редовном трасом.

Линија 34 (кружна)

  • у смеру (А) ка Градској болници, након улице Бранка Радичевића улицама Његошева – Станоја Бунушевца – Душана Поповића и надаље редовном трасом;
  • у смеру (Б) ка Железничкој станици, након улице Душана Поповића улицама Станоја Бунушевца – Његошева – Бранка Радичевића и надаље редовном трасом.

На измењеној траси користиће се постојећа стајалишта.