ОПШТА ЛЕГИМАЦИЈА
Ко остварује право:Запослена лица као и лица која нису корисници ни једне од осталих категорија легитимација
Потребна документација:Фотографија 2,5 х 3 цм и лична карта на увид
Цена издавања: 200,00 динара