Цене карата за једну непрекидну вожњу са ПДВ-ом у динарима
 Карте за једну непрекидну вожњу I (у једној зони) I + II (у две зоне) I + II +III (у три зоне)
 Цене карте за једну непрекидну вожњу 60,00 80,00 90,00