Јавна набавка – Услуге превоза путника 02/14

ДАТУМ
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
ПРЕУЗИМАЊЕ
21/02/2014
Претходно обавештење 1 02/14
07/04/2014
Решење о именовању грађанског надзорника
09/05/2014
Позив за подношење понуда - Услуге превоза путника 02/14
09/05/2014
Конкурсна документација
15/05/2014
Додатно појашњење 1 - 02/14
28/05/2014
Додатно појашњење 2 - 02/14
29/05/2014
Додатно појашњење 3 - 02/14
30/05/2014
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Јавна набавка 02/14
02/06/2014
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 02/14
05/06/2014
Измене и допуне конкурсне документације 02/14
05/06/2014
Измењена конкурсна документација 02/14
06/06/2014
Додатно појашњење 4 - 02/14
06/06/2014
Додатно појашњење 5 - 02/14
13/06/2014
Додатно појашњење 6 - 02/14
13/06/2014
Измене и допуне бр.2 02/14
13/06/2014
Измењена конкурсна документације бр.2 02/14
23/06/2014
Измене и допуне бр.3 02/14
23/06/2014
Измењена конкурсна документације бр.3 02/14
24/06/2014
Додатно појашњење 7 - 02/14
18/07/2014
Обавештење о обустави поступка Јавне набавке 02/14 партија 2
21/07/2014
Обавештење о обустави поступка Јавне набавке 02/14 партија 3
02/09/2014
Обавештење о закљученом уговору ЈН 02/14 партија 1
02/09/2014
Обавештење о закљученом уговору ЈН 02/14 партија 4