Јавна набавка преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда– Услуга превоза путника на територији Града Ниша – Пакет линија 4 – 09/19

ДАТУМ
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
ПРЕУЗИМАЊЕ
30/09/2019
Одлука о додели уговора
11/10/2019
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
11/10/2019
Oдлука о наставку поступка
15/10/2019
Обавештење о закљученом уговору