Јавна набавка отворени поступак – Услуга превоза путника на територији Града Ниша ЈН 08/19 – Пакет линија 1 и 2

ДАТУМ
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
ПРЕУЗИМАЊЕ
18/10/2019
Позив за подношење понуда
18/10/2019
Конкурсна документација
04/11/2019
Питања и одговори
05/11/2019
Измене и допуне конкурсне документације
06/11/2019
Измене и допуне конкурсне документације – пречишћен текст конкурсне документације
18/11/2019
Питања и одговори
18/11/2019
Допуна конкурсне документације
20/11/2019
Допуна конкурсне документације
20/11/2019
Питања и одговори
25/11/2019
Питања и одговори
26/11/2019
Измене и допуне конкурсне документације – пречишћен текст конкурсне документације
28/11/2019
Питања и одговори
28/11/2019
Питања и одговори
28/11/2019
Питања и одговори
28/11/2019
Измене и допуне конкурсне документације
29/11/2019
Питања и одговори
29/11/2019
Измене и допуне конкурсне документације
02/12/2019
Питања и одговори
02/12/2019
Питања и одговори
02/12/2019
Питања и одговори
03/12/2019
Измене и допуне конкурсне документације – пречишћен текст конкурсне документације
03/12/2019
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
06/12/2019
Питања и одговори
06/12/2019
Питања и одговори
06/12/2019
Питања и одговори
06/12/2019
Измене и допуне - пречишћен текст конкурсне документације
06/12/2019
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
11/12/2019
Питања и одговори
11/12/2019
Питања и одговори
27/12/2019
Одлука о додели уговора - партија 1
30/12/2019
Одлука о додели уговора – партија 2
09/01/2020
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
21/01/2020
Одлука о наставку поступка
28/01/2020
Обавештење о закљученом уговору – пакет линија 1
28/01/2020
Обавештење о закљученом уговору – пакет линија 2