Јавна набавка отворени поступак – Услуга превоза путника на територији Града Ниша ЈН 08/19 – Пакет линија 1 и 2

ДАТУМ
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
ПРЕУЗИМАЊЕ
18/10/2019
Позив за подношење понуда
18/10/2019
Конкурсна документација
04/11/2019
Питања и одговори
05/11/2019
Измене и допуне конкурсне документације
06/11/2019
Измене и допуне конкурсне документације – пречишћен текст конкурсне документације
18/11/2019
Питања и одговори
18/11/2019
Допуна конкурсне документације