Јавна набавка отворени поступак – Горива и мазива – Партија 5 – 10/17

ДАТУМ
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
ПРЕУЗИМАЊЕ
10/08/2017
Позив за подношење понуда
10/08/2017
Конкурсна документација 10-17
31/08/2017
Одлука о додели уговора
08/09/2017
Обавештење о закљученом уговору