Јавна набавка отворени поступак – Аутобус – 05/17

ДАТУМ
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
ПРЕУЗИМАЊЕ
28/02/2017
Позив за подношење понуда
28/02/2017
Конкурсна документација
05/04/2017
Одлука о додели уговора
20/04/2017
Обавештење о закљученом уговору