Јавна набавка преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда– Услуга превоза путника на територији Града Ниша – Пакет линија 4 – 07/19

ДАТУМ
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
ПРЕУЗИМАЊЕ
27/08/2019
Одлука о обустави поступка
13/09/2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ