Јавна набавка мале вредности – Телекомуникационе услуге – 05/19

ДАТУМ
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
ПРЕУЗИМАЊЕ
10/05/2019
Позив за подношење понуде
10/05/2019
Конкурсна документација
14/05/2019
Питања и одговори
14/05/2019
Измене и допуне конкурсне документације
14/05/2019
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
23/05/2019
Одлука о додели уговора
30/05/2019
Обавештење о закљученом уговору