Јавна набавка мале вредности – Штампани материјал – 01/20

ДАТУМ
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
ПРЕУЗИМАЊЕ
06/01/2020
Позив за подношење понуде
06/01/2020
Конкурсна документација
15/01/2020
Одлука о додели уговора
16/01/2020
Обавештење о закљученом уговору