Јавна набавка мале вредности – Продаја карата од стране трећих лица – 07/18

ДАТУМ
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
ПРЕУЗИМАЊЕ
05/07/2018
Позив за подношење понуде
05/07/2018
Конкурсна документација
18/07/2018
Одлука о додели уговора
23/07/2018
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 07-18 - Партија 1
23/07/2018
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 07-18 - Партија 2
23/07/2018
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 07-18 - Партија 3
23/07/2018
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 07-18 - Партија 4
23/07/2018
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 07-18 - Партија 5
23/07/2018
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 07-18 - Партија 6