Јавна набавка мале вредности – Продаја карата од стране трећих лица – 07/18

ДАТУМ
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
ПРЕУЗИМАЊЕ
05/07/2018
Позив за подношење понуде
05/07/2018
Конкурсна документација
18/07/2018
Одлука о додели уговора