Јавна набавка мале вредности – Продаја карата од стране трећих лица – 04/20

ДАТУМ
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
ПРЕУЗИМАЊЕ
26/05/2020
позив за подношење понуда
26/05/2020
конкурсна документација
08/06/2020
Одлука о додели Уговора
11/06/2020
Одлука о обустави поступка
19/06/2020
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 04-20 - Партија 2
19/06/2020
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 04-20 - Партија 3
19/06/2020
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 04-20 - Партија 4
19/06/2020
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 04-20 - Партија 5
19/06/2020
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 04-20 - Партија 6