Јавна набавка мале вредности – Продаја карата од стране трећих лица – Партијe 1, 2, 4, 5 и 6 – 15/16

ДАТУМ
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
ПРЕУЗИМАЊЕ
30/08/2016
Позив за подношење понуда
30/08/2016
Конкурсна документација
08/09/2016
Oдлука о додели уговора
16/09/2016
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
16/09/2016
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
16/09/2016
Обавештење о закљученом уговору - Партија 4
16/09/2016
Обавештење о закљученом уговору - Партија 5
16/09/2016
Обавештење о закљученом уговору - Партија 6