Јавна набавка мале вредности – Одржавање ГПС система и система за продају појединачних карата – 02/20

ДАТУМ
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
ПРЕУЗИМАЊЕ
10/01/2020
Позив за подношење понуде
10/01/2020
Конкурсна документација
20/01/2020
Одлука о додели уговора
28/01/2020
Обавештење о закљученом уговору