Јавна набавка мале вредности – Набавка возила – 06/20

ДАТУМ
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
ПРЕУЗИМАЊЕ
26/06/2020
Позв за подношење понуде
26/06/2020
Конкурсна документација 06-20
17/07/2020
Одлука о додели уговора
28/07/2020
Обавештење о закљученом уговору JNMV 06-20