Јавна набавка мале вредности – Набавка возила – 03/19

ДАТУМ
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
ПРЕУЗИМАЊЕ
27/03/2019
Позив за подношење понуде
27/03/2019
Конкурсна документација
08/04/2019
Одлука о додели уговора
12/04/2019
Обавештење о закљученом уговору JNMV 03-19 - партија 1
12/04/2019
Обавештење о закљученом уговору JNMV 03-19 - партија 2