Јавна набавка мале вредности – Набавка горива – 04/19

ДАТУМ
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
ПРЕУЗИМАЊЕ
29/03/2019
Позив за подношење понуде
29/03/2019
Конкурсна документација
10/04/2019
Одлука о додели уговора
23/04/2019
Обавештење о закљученом уговору