Јавна набавка мале вредности – Набавка горива – 03/20

ДАТУМ
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
ПРЕУЗИМАЊЕ
26/03/2020
Позив за подношење понуде
26/03/2020
Конкурсна документација
01/04/2020
Питања и одговори
02/04/2020
Препорука
13/04/2020
Одлука о додели уговора
23/04/2020
Обавештење о закљученом уговору