Јавна набавка мале вредности – Гуме за возила – 04/17

ДАТУМ
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
ПРЕУЗИМАЊЕ
17/02/2017
Позив за подношење понуда
17/02/2017
Конкурсна документација
03/03/2017
Одлука о додели уговора
08/03/2017
Oдлука о измени одлуке о додели уговора
17/03/2017
Обавештење о закљученом уговору