Јавна набавка мале вредности 05/20 – Продаја карата од стране трећих лица – Партија 1

ДАТУМ
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
ПРЕУЗИМАЊЕ
19/06/2020
Позив за подношење понуда
19/06/2020
Конкурсна документација
01/07/2020
Одлука о додели уговора
08/07/2020
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 05-20 - Партија 1