Јавна набавка мале вредности – Штампани материјал – 14/16

ДАТУМ
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
ПРЕУЗИМАЊЕ
29/08/2016
Позив за подношење понуда
29/08/2016
Конкурсна документација
06/09/2016
Одлука о додели уговора
08/09/2016
Обавештење о закљученом уговору