Јавна набавка oтворени поступак – Услуга превоза путника на територији Града Ниша – 05/18

ДАТУМ
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
ПРЕУЗИМАЊЕ
12/06/2018
Позив за подношење понуде
12/06/2018
Конкурсна документација
06/07/2018
Измене и допуне конкурсне документације
06/07/2018
Измењена конкурсна документација
06/07/2018
Питања и одговори
09/07/2018
Питања и одговори 2
10/07/2018
Питања и одговори 3
10/07/2018
Измене и допуне конкурсне документације 2
10/07/2018
Измењена конкурсна документација 2
10/07/2018
Обавештење о продужењу рока
11/07/2018
Измене и допуне конкурсне документације 3
13/07/2018
Питања и одговори 4
16/07/2018
Питања и одговори 5
16/07/2018
Измене и допуне 4
16/07/2018
Измењена конкурсна документација 3
16/07/2018
Обавештење о продужењу рока 2
15/08/2018
Одлука о додели уговора