ПРОМЕНА РЕДА ВОЖЊЕ ЗА ЛИНИЈУ 25 НИШ-ЧОКОТ-ДОЊЕ МЕЂУРОВО-НАСЕЉЕ 9.МАЈ

Од уторка 06. децембра 2016. мења се ред вожње на линији 25 Ниш Чокот – Доње Међурово – насеље 9. Мај, за радни дан за следеће полске:

-НИШ-ЧОКОТ-ДОЊЕ МЕЂУРОВО-НАСЕЉЕ 9.МАЈ    СА 20:40 ПОМЕРА СЕ НА 21:30,

-НАСЕЉЕ 9.МАЈ – ДОЊЕ МЕЂУРОВО- ЧОКОТ-НИШ  СА 21:15 ПОМЕРА СЕ НА 22:05.