ДАТУМ
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
ПРЕУЗИМАЊЕ
Одлука о јавном градском и приградском превозу путника
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама
Измене интерног плана за спречавање корупције у јавним набавкама
Правилник о унутрашњем узбуњивању
План јавних набавки за 2016. годину
Измена плана јавних набавки за 2016. годину
Захтев за приступ информацији од јавног значаја
Решење о изменама Решења за утврђивање цена услуга превоза у јавном Градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша
31/01/2020
Решење о утврђивању цена услуга превоза
31/01/2020
Тарифни систем
29/09/2020
Правилник о ближем уређењу јавних набавки