Решења, одлуке, правилници и захтеви

НАЗИВ ДОКУМЕНТА
ПРЕУЗИМАЊЕ
Одлука о јавном градском и приградском превозу путника
Тарифни систем
Решење о утврђивању цена услуга превоза у јавном Градском и приградском превозу путника на територији ГН
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама
Измене интерног плана за спречавање корупције у јавним набавкама
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја
Правилник о унутрашњем узбуњивању
План јавних набавки за 2016. годину
Измена плана јавних набавки за 2016. годину